photographer, vfx producer
LAWINA CAMPAIGN 2018

Styling: Marzena Rusiłowicz, Model: Małgosia Piernik, Location: Kościelna 35 #facebook.com/lawinaknit